cover

Warto przeczytać

Kompromis Rady Europy dotyczący dyrektywy o oczyszczaniu ścieków

Rada Europy osiągnęła konsensus w oferowanej zmianie dotyczącej dyrektywy ściekowej. Ustalone tzw. podejście ogólne stanie się kartą przetargową do rozmów z Parlamentem Europejskim dotyczącym ostatecznego kształtu przepisów.

piątek 3 listopada 2023

czytaj więcejLegionella – gorący temat infrastruktury krytycznej, przegląd prasy

Możliwe jest dochodzenie odszkodowania związanego z zakażeniem bakterią Legionella. Problem istnieje w kwestii udowodnienia źródła zakażenia i kto za nie odpowiada. Powstaje zatem trudność jednostki odpowiedzialnej za wypłatę roszczeń.  Przypomnijmy, że ww bakteria bytuje w wodzie ciepłej 20- 50 stopni Celsjusza (wg WHO zakres wynosi 25-55). Do zadań wodociągów należy zaopatrywanie ludzi w wodę zimną. Dopiero w instalacjach wewnętrznych budynku zaczyna się proces podgrzewania wody.

wtorek 12 września 2023

czytaj więcejZmiany klimatu skłaniają do retencjonowania wody na własne potrzeby

Dzięki kolejnej edycji programu „Moja Woda” mamy okazję do pozyskania środków finansowych do magazynowania wody na własne potrzeby.

poniedziałek 11 września 2023

czytaj więcejDziałkowcy zmierzą się z problemem, za który grożą kary.

Działkowcy chcąc zapewnić sobie dostęp do wody korzystają ze studni abisyńskiej. Według obecnego stanu prawnego nie są one legalne. Korzystanie z nich bez pozwolenia wodno-prawnego może prowadzić do kar finansowych.

niedziela 10 września 2023

czytaj więcejOrgany gminy rozpoczęły kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Samorządowcy rozpoczęli proces kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z wejściem w życie przepisów w sierpniu 2022 roku. Na kontrole przewidziany jest okres 2 lat.

sobota 9 września 2023

czytaj więcejZostanie stworzony fundusz dedykowany projektom wodnym

Polski Komitet ds. Wody postanowił zwrócić się do Unii Europejskiej z inicjatywą utworzenia specjalnego funduszu dedykowanego projektom wodnym. W październiku mają zostać zaprezentowane formy ich finansowania, jego potrzeby wynoszą około 390 mld euro. Wśród inicjatyw ma zostać przedstawiony aspekt dostępności zasobów wodnych, czy zapobieganie suszy. 

piątek 8 września 2023

czytaj więcejKoszty energii elektrycznej w planowaniu taryfy

Silnie zmieniające się koszty energii elektrycznej stały się najczęstszym kosztem taryfowym wymienianym w ostatnim czasie. Sytuacja stawia pod znakiem zapytania możliwość planowania wysokości energii elektrycznej w nowych taryfach.

czwartek 7 września 2023

czytaj więcejDroga do wyjścia z zadłużenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Rosnące wydatki związane z energią elektryczną, ogólny wzrost cen eksploatacji sektora wodociągowo- kanalizacyjnego, nakłady kadrowe oraz brak zgody na podwyżki cen za wodę i ścieki przez instytucje zatwierdzające nowe taryfy, przyczyniły się do kłopotów związanych z sytuacja ekonomiczną przedsiębiorstw.

środa 6 września 2023

czytaj więcejZ kim należy podpisywać umowę na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków w budynku wielolokalowym?

Wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych obserwowana jest problematyczna strefa dotycząca sektora zawierania umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynkami zawierającymi kilka lokali. Według art. 6 ust. 5 u.z.z.w. zawarcie umowy następuje z właścicielem lub zarządcą w budynku.

czwartek 1 czerwca 2023

czytaj więcejDofinansowania na rewitalizację Odry

Blisko 1,114 mld zł w formie dofinansowania zostanie przeznaczonych przez rząd na rewitalizację Odry. Działania te mają polepszyć stosunki wodne w rzece. Postępowania administracyjne związane z tym przedsięwzięciem zostaną poddane modyfikacji. Zmiany te, przyczynią się do przyspieszenia przebiegu wymaganych procedur i realizacji inwestycji.

wtorek 30 maja 2023

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej