cover

Warto przeczytać

Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się projektu nowelizacji zmiany taryf?

Nowelizacja dotyczyć ma nowego trybu, dającego możliwość zmiany taryfy przy zachowaniu obowiązującego okresu jej trwania. W dniu 17 maja podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury przedstawiciele z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. – mec. Ł. Ciszewski i mec. M. Faraon, zaprezentowali projekt zmian w ustawie.

poniedziałek 29 maja 2023

czytaj więcejW czerwcu odbędzie się manifestacja przed budynkiem PGW Wody Polskie w Warszawie

Na dzień 21 czerwca w godzinach od 12 do 14, planowana jest ogólnopolska akcja protestacyjna przed siedzibą PGW Wody Polskie w Warszawie.  Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska zdecydował się na organizację akcji nawiązaniu do problemów z zatwierdzeniem nowych taryf dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

niedziela 28 maja 2023

czytaj więcejMinisterstwo Finansów opublikowało nowe wskaźniki.

Aktualizacja "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" są one ważne w wśród przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, które zmagają się z procedurą aktualizacji taryf oraz planowaniem przychodów.

piątek 26 maja 2023

czytaj więcejW dzisiejszej Rzeczpospolitej „Częstsze zmiany stawek za wodę, uchwały mają zatwierdzać gminy”

Senatorowie z komisji: Klimatu i Samorządu Terytorialnego wystąpili z inicjatywą aby rady gmin podejmowały uchwały o zatwierdzaniu taryf za dostawy wody i odprowadzanie ścieków a taryfy określane byłby raz na rok.

środa 22 lutego 2023

czytaj więcejKolejne zobowiązania i sankcje dla wodociągów

Niebawem za nieterminowe dostarczenie oceny ryzyka lub stosowanie surowców i preparatów chemicznych bez nowych certyfikatów oraz wymaganych atestów, instytucje odpowiadające za dostarczanie wody będą zmuszone płacić kary pieniężne.

czwartek 2 lutego 2023

czytaj więcejOcena jakości wody

Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło zmiany w przepisach dla mniejszych dostawców wody. Wiążą się one z brakiem konieczności egzaminowania osób, które są autorami oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych.

środa 1 lutego 2023

czytaj więcejBranża wodociągowo-kanalizacyjna na krawędzi

Z uwagi na ogromny wzrost kosztów przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wystąpiły do regulatora o zatwierdzenie podwyżki taryf za wodę i ścieki.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otrzymało blisko 685 wniosków w tej sprawie.

wtorek 31 stycznia 2023

czytaj więcejMarszałkowie ostrzegają, że Wody Polskie marnotrawią pieniądze dla gmin

Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim są przygotowane do przyjęcia oraz szybkiego zakontraktowania unijnych pieniędzy, celem realizacji projektów wodno-kanalizacyjnych zgłoszonych przez urzędy gmin ramach do naborów, które już przeprowadzono.

poniedziałek 30 stycznia 2023

czytaj więcejNowa dyrektywa ściekowa dużym wyzwaniem dla firm

Nowelizacja dyrektywy ma obejmować zagadnienia dla indywidualnego gromadzenia ścieków. Blisko 80 procent ścieków komunalnych pochodzi od nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej.

niedziela 29 stycznia 2023

czytaj więcejCo będzie dalej z wodociągami?

Najdotkliwsze dla sektora wodno-ściekowego w obecnym roku pozostają przedłużające się postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf. Kolejnym wyzwaniem jest nowa dyrektywa ściekowa i konieczność sprostania jej wymogom.

sobota 28 stycznia 2023

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej