cover

Warto przeczytać

Ile powinna kosztować woda?

Dyskusja o tym ile powinna kosztować woda trwa praktycznie od samego początku zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

wtorek 20 stycznia 2015

czytaj więcejZasady ustalania cen za usługi hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków w orzecznictwie prezesa UOKi

Wiele Gmin, Zakładów budżetowych oraz Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych pozostaje w sporze przez wiele lat przez brak sprecyzowanych uregulowań prawnych dotyczących rozliczania usług hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków.

wtorek 20 stycznia 2015

czytaj więcejGospodarowanie Wodami w Polsce w latach 2012-2013

Ministerstwo Środowiska przygotowało raport „Gospodarowanie Wodami w Polsce w latach 2012-2013”.

niedziela 18 stycznia 2015

czytaj więcejTo nie koniec inwestycji wodociągów

Nawet kilkadziesiąt miliardów złotych mogą w najbliższych latach wydać przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na inwestycje związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych.

niedziela 18 stycznia 2015

czytaj więcejMożna wygrać posługując się cudzym doświadczeniem

Ogłoszenie dotyczące koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych.

środa 14 stycznia 2015

czytaj więcejFiskus musi zgodzić się na odliczanie VAT

Jeżeli Gmina wytwarzając daną inwestycję działa zarówno jako podatnik VAT jak i podmiot publiczny przysługuje jej prawo odliczenia podatku VAT.

środa 14 stycznia 2015

czytaj więcejPrzeniesienie pozwoleń wodnoprawnych

Reguły przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych właścicielowi nieruchomości na rzecz  ich zarządcy.

wtorek 13 stycznia 2015

czytaj więcejDotacje na kontynuację realizowanych inwestycji środowiskowych

Przedsiębiorcy świadczący usługi wodociągowo-kanalizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków własnych gmin mogą ubiegać się do 19 styczna 2015 r. o unijne dotacje z programu „Infrastruktura i środowisko”.

wtorek 13 stycznia 2015

czytaj więcejJak spółki komunalne nadużywają pozycji dominującej

Coraz liczniej pojawiają się decyzje Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówiące o tym, że rynek związany z usługami wodnymi i kanalizacyjnymi pod względem prawnym nie zawsze działa prawidłowo.

poniedziałek 3 listopada 2014

czytaj więcejSzambo nie zastąpi kanalizacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w jednym ze swoich wyroków przypomniał, że posiadanie zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właściciela nieruchomości do podłączenia jej do sieci kanalizacyjnej.

piątek 31 października 2014

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej