cover

Warto przeczytać

Właściciel sam ułoży rurę kanalizacyjną

Senatorowie przymierzają się do nowelizacji niektórych zapisów ustawy „o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”. Zmiany mają dotyczyć m.in. problemu definicji przyłącza kanalizacyjnego.

wtorek 21 stycznia 2014

czytaj więcejMiliony na budowy oczyszczalni ścieków

Ministerstwo Środowiska ogłosiło kolejny konkurs o dotacje z Unii Europejskiej. Oznacza to, iż jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą starać się o unijne dotacje z programu „Infrastruktura i środowisko".

poniedziałek 11 listopada 2013

czytaj więcejUrzędnik nie zawsze dorobi do swojej pensji

Dla wielu chętnych do pracy urzędach gmin, starostwie czy urzędach centralnych poważnym problemem są ograniczenia w możliwości dodatkowego zarabiania.

poniedziałek 11 listopada 2013

czytaj więcejPrawo wodne – czy płyniemy pod prąd dyrektywy

Należy spodziewać się, że Unia Europejska będzie blokować wypłatę środków pomocowych dopóki Polska nie zadba o prawidłowe wdrażanie unijnej legislacji wodnej.

środa 6 listopada 2013

czytaj więcejKolejne miliardy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

W Polsce wdrażanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pochłonęło do tej pory 46 mld złotych.

środa 6 listopada 2013

czytaj więcejUE – lepiej ze ściekami

Według najnowszych danych w Europie w ostatnich latach stwierdzono poprawę sytuacji w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

środa 4 września 2013

czytaj więcejMały trójpak zaskakuje firmy z kolejnych branż

Z każdym tygodniem przybywa wątpliwości wokół zatwierdzonych przez Sejm przepisów dotyczących prawa energetycznego, które dotykają m.in. branżę wodno-kanalizacyjną. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” domaga się, by osady ze ścieków zostały uznane za biomasę.

piątek 30 sierpnia 2013

czytaj więcejDofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 31 grudnia 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków do programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

poniedziałek 26 sierpnia 2013

czytaj więcejDostawca wody zapłaci za zakażenie legionellą

100 tysięcy złotych zadośćuczynienia za zarażenie odbiorcy wody pałeczkami legionelli zapłaci jeden z Zakładów Usług Komunalnych.

czwartek 22 sierpnia 2013

czytaj więcejBrytyjscy dostawcy wody przestrzegają przed szczelinowaniem

Organizacje zrzeszające brytyjskich dostawców wody Water UK przestrzega przed konsekwencjami zanieczyszczenia wód gruntowych na skutek szczelinowania hydraulicznego.

wtorek 20 sierpnia 2013

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej