cover

Warto przeczytać

Wodę zbada sanepid albo zatwierdzony przez niego podmiot

Budząca wątpliwość treść art. 12 ust. 4 ustawy: „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez PIS”.

czwartek 30 października 2014

czytaj więcejJeśli z kanalizacją jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?

W ciągu ostatnich lat można zauważyć duży przyrost skanalizowanych posesji. Gminy budują coraz więcej sieci kanalizacyjnych dzięki czemu przez ostatnie lata do kanalizacji zostało przyłączone tysiące gospodarstw domowych.

środa 29 października 2014

czytaj więcejOgromne różnice w stawkach za wodę i ścieki. Porównanie

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków reguluje między innymi zasady ustalania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

poniedziałek 1 września 2014

czytaj więcejBędzie lepiej z oczyszczaniem ścieków komunalnych?

28 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji natomiast od 12 lipca obowiązuje nowelizacja Prawa Wodnego.

poniedziałek 1 września 2014

czytaj więcejPrzekręty na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolując przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne co roku stwierdza kilkadziesiąt naruszeń przepisów prawa.

piątek 29 sierpnia 2014

czytaj więcejZa rów właścicielka może dostać milion złotych

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący sporów o budowle na cudzym gruncie mówi że w sporach o wykup gruntu zajętego przez urządzenia liczy się wartość całej sieci, a nie tylko jej fragment na danej działce.

środa 27 sierpnia 2014

czytaj więcejPrezydent podpisał nowelę Prawa wodnego

Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego podała, iż Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego. Zmiany w przepisach dotyczą między innymi tego by w ściekach ograniczyć ilość azotu oraz fosforu.

środa 27 sierpnia 2014

czytaj więcejHydraulik – zawód stary jak świat

Niedawno w Iranie odkryto jak na razie najstarszy wodociąg na świecie

poniedziałek 25 sierpnia 2014

czytaj więcejSłużebności: gminom grożą milionowe roszczenia

Coraz częściej o odszkodowania występują właściciele działek, przez które przebiegają media wybudowane bez ustalenia zasad służebności gruntowych.

piątek 22 sierpnia 2014

czytaj więcejZepsuty wodomierz nie oznacza, że automatycznie obciąża nas najwyższa kara

Zapis w umowie o zaopatrzenie w wodę lub regulaminie przedsiębiorstwa wodociągowego mówiący o tym, iż odbiorca zapłaci za maksymalną ilość wody, którą mógł pobrać w określonym czasie w przypadku braku rzeczywistego odczytu jest niezgodny z prawem.

czwartek 21 sierpnia 2014

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej