cover

Warto przeczytać

Najnowszy projekt Komisji Kodyfikacyjnej

Najnowszy projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy ministrze sprawiedliwości zawiera propozycje nowej instytucji prawnej tzw. służebności przesyłu.

Założenia służebności przesyłowej wg projektu:

- ustanawiana ma być na rzecz przedsiębiorcy - właściciela urządzeń takich jak: doprowadzające wodę, parę, gaz, prąd;

- powstanie na podstawie umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą;

- ustanowienie jej może być odpłatne lub nie;

- jeżeli właściciel nieruchomości odmówi, a służebność jest konieczna, przedsiębiorca może żądać przed sądem jej ustanowienia za wynagrodzeniem.

Więcej: "Koniec sporów o cudze kable i słupy na działce", Rzeczpospolita z 14 lutego 2007 r. (C2)

czwartek 15 lutego 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej