cover

Warto przeczytać

Przedstawiamy prezentację dotyczącą

Przedstawiamy prezentację dot. m.in. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 Dz.U. 3/2007 poz. 27 w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (podlegających ocenie zgodności) (zał nr 1 dotyczy wodomierzy) oraz planowanego Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (uchyla Rozp. MGPiPS z 2kwietnia 2004 Dz.U. 77/2004 poz. 730 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych).
Prezentacja omawiana była przez p. R. Linka na spotkaniu konsultacyjnym w Wiśle w kwietniu br.
Powyższe akty prawne są ważne ze względu na obecne oraz planowane zmiany dotyczące urządzeń pomiarowych m.in. wodomierzy.

pobierz prezentację

piątek 20 kwietnia 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej