cover

Warto przeczytać

Dostawca wody chciał szybko pieniędzy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na jedna z Gminnych Spółek Komunalnych obowiązek zmiany niekorzystnych klauzul, które były zawarte w umowach z Odbiorcami.

czwartek 23 stycznia 2014

czytaj więcejNIK o oczyszczalniach ścieków komunalnych

Po ostatnich kontrolach NIK stwierdził, że spora część komunalnych oczyszczalni dopuszcza się zaniedbań w gospodarowaniu osadami.

czwartek 23 stycznia 2014

czytaj więcejEuropejski krok w stronę tańszej wody w kranach

Na terenie Unii Europejskiej opłaty za wodę mogą się znacząco zmniejszyć.

wtorek 21 stycznia 2014

czytaj więcejWłaściciel sam ułoży rurę kanalizacyjną

Senatorowie przymierzają się do nowelizacji niektórych zapisów ustawy „o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”. Zmiany mają dotyczyć m.in. problemu definicji przyłącza kanalizacyjnego.

wtorek 21 stycznia 2014

czytaj więcejMiliony na budowy oczyszczalni ścieków

Ministerstwo Środowiska ogłosiło kolejny konkurs o dotacje z Unii Europejskiej. Oznacza to, iż jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą starać się o unijne dotacje z programu „Infrastruktura i środowisko".

poniedziałek 11 listopada 2013

czytaj więcejUrzędnik nie zawsze dorobi do swojej pensji

Dla wielu chętnych do pracy urzędach gmin, starostwie czy urzędach centralnych poważnym problemem są ograniczenia w możliwości dodatkowego zarabiania.

poniedziałek 11 listopada 2013

czytaj więcejPrawo wodne – czy płyniemy pod prąd dyrektywy

Należy spodziewać się, że Unia Europejska będzie blokować wypłatę środków pomocowych dopóki Polska nie zadba o prawidłowe wdrażanie unijnej legislacji wodnej.

środa 6 listopada 2013

czytaj więcejKolejne miliardy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

W Polsce wdrażanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pochłonęło do tej pory 46 mld złotych.

środa 6 listopada 2013

czytaj więcejUE – lepiej ze ściekami

Według najnowszych danych w Europie w ostatnich latach stwierdzono poprawę sytuacji w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

środa 4 września 2013

czytaj więcejMały trójpak zaskakuje firmy z kolejnych branż

Z każdym tygodniem przybywa wątpliwości wokół zatwierdzonych przez Sejm przepisów dotyczących prawa energetycznego, które dotykają m.in. branżę wodno-kanalizacyjną. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” domaga się, by osady ze ścieków zostały uznane za biomasę.

piątek 30 sierpnia 2013

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej