cover

Warto przeczytać

W Rzeczpospolitej z 26.06.2007 r.

W Rzeczpospolitej z 26.06.2007 r. artykuł "Do końca lipca rozlicz się za środowiskiem". Do dnia 31 lipca przedsiębiorcy muszą rozliczyć się z tzw. opłat środowiskowych za I półrocze 2007 r. W tym samym czasie mają też obowiązek przesłać sprawozdania na odpowiednich formularzach. Jeden z nich otrzymuje marszałek województwa, drugi - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W ramach opłat za korzystanie ze środowiska przedsiębiorcy rozliczaja się z:
- wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
- poboru wód,
- składowania odpadów.

środa 4 lipca 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej