cover

Warto przeczytać

W Rzeczpospolitej opublikowano ciekawy artykuł „Bez przykanalików nie ma opłaty adiacenckiej&#

W Rzeczpospolitej opublikowano ciekawy artykuł „Bez przykanalików nie ma opłaty adiacenckiej”

piątek 24 sierpnia 2012

czytaj więcejDefinicja przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego znów dziel tym razem w kontekście VAT-

Definicja przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego znów dzieli tym razem w kontekście VAT-u na budowę przyłączy.

wtorek 5 czerwca 2012

czytaj więcejNajwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009-2011”.

poniedziałek 28 maja 2012

czytaj więcejLokalne rynki wodociągowo-kanalizacyjne - delegatury UOKiK

Na stronie UOKiK www.uokik.gov.pl ukazała się informacja pt. „Lokalne rynki wodociągowo-kanalizacyjne - delegatury UOKiK”. Dotyczy ona analizy lokalnych rynków wodociągowo-kanalizacyjnych.

poniedziałek 21 maja 2012

czytaj więcejKolejne miasta wprowadzają opłaty od wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do miejskiej kanaliza

Kolejne miasta wprowadzają opłaty od wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do miejskiej kanalizacji. Od początku lutego jest to Bytom, Wrocław planowany jest od marca.

poniedziałek 27 lutego 2012

czytaj więcejProblem braku precyzyjności definicji przyłącza kanalizacyjnego wraca kolejny raz.

Problem braku precyzyjności definicji przyłącza kanalizacyjnego wraca kolejny raz. Wiele gmin interpretuje odcinek prowadzący bezpośrednio do głównej sieci kanalizacyjnej wykraczający poza teren nieruchomości jako przyłącze kanalizacyjne i obliguje właścicieli do pokrycia kosztów jego budowy.

piątek 24 lutego 2012

czytaj więcejSytuacja braku pozwolenia na wprowadzenie szkodliwych substancji do powietrza, pobór wód i odprowadz

Sytuacja braku pozwolenia na wprowadzenie szkodliwych substancji do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w sytuacji gdy podmiot miał już takie pozwolenie, wystąpił o kolejne i nie otrzymał go na czas była różnie interpretowana w sądach administracyjnych.

poniedziałek 20 lutego 2012

czytaj więcejFiskus zarobił na kontroli ścieków dodatkowy milion złotych

W wyniku kontroli rozliczeń za 2008 r. przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowych, podmiotów, które świadczą usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w 22 na 28 przypadków stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na rozliczenia z budżetem. Średnia wartość zaniżania obrotu deklarowanego przekraczała 78%, w jednym przypadku nawet 350%.

czwartek 5 stycznia 2012

czytaj więcej"Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodno-kanalizacyjnym"

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukazał się raport "Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodno-kanalizacyjnym".

wtorek 13 grudnia 2011

czytaj więcejW Rzeczypospolitej z dnia 20.10.2011 r. opublikowano artykuł "Decyduje odrębność organizacyjna".

W Rzeczypospolitej z dnia 20.10.2011 r. opublikowano artykuł "Decyduje odrębność organizacyjna". Rzecz dotyczy zakładu budżetowego gminy,  który m.in. produkuje, uzdatnia i dystrybuuje wodę pitną.

wtorek 15 listopada 2011

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej