cover

Warto przeczytać

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 31 grudnia 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków do programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

poniedziałek 26 sierpnia 2013

czytaj więcejDostawca wody zapłaci za zakażenie legionellą

100 tysięcy złotych zadośćuczynienia za zarażenie odbiorcy wody pałeczkami legionelli zapłaci jeden z Zakładów Usług Komunalnych.

czwartek 22 sierpnia 2013

czytaj więcejBrytyjscy dostawcy wody przestrzegają przed szczelinowaniem

Organizacje zrzeszające brytyjskich dostawców wody Water UK przestrzega przed konsekwencjami zanieczyszczenia wód gruntowych na skutek szczelinowania hydraulicznego.

wtorek 20 sierpnia 2013

czytaj więcejDopłaty gmin do wody bez podatku dochodowego

Do Ministerstwa Finansów wpłynął wniosek o wprowadzenie w ustawie o PIT zwolnienia dla dopłat, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

środa 17 lipca 2013

czytaj więcej"Unia chciała "sprywatyzować" wodę"

Komisja Europejska, po protestach, iż może dojść do „prywatyzacji wody” a w efekcie podniesienia jej cen, wycofała się z pomysłu przyznawania koncesji przedsiębiorstwom dostarczającym wodę.

poniedziałek 15 lipca 2013

czytaj więcejCzego nie wolno przedsiębiorstwom gminnym

Gminne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne często mają pozycję monopolisty w kwestii  zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, co zdaniem UOKiK w efekcie prowadzi do wielu nadużyć z ich strony.

czwartek 11 lipca 2013

czytaj więcejJednostki samorządu terytorialnego, tak samo jak prywatne firmy, muszą przestrzegać reguł prawa anty

Jednostki samorządu terytorialnego, tak samo jak prywatne firmy, muszą przestrzegać reguł prawa antymonopolowego.

wtorek 9 lipca 2013

czytaj więcejSpółki komunalne nadużyły pozycji dominującej

Przedsiębiorcy świadczący usługi dostarczania wody i odbioru ścieków niezgodnie z prawem narzucali klientom wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz utrzymanie wodomierzy. Wykorzystując swoją pozycję monopolisty na lokalnym rynku kształtowali zapisy umów przerzucając część obowiązków i kosztów na klientów.

poniedziałek 27 maja 2013

czytaj więcejRegulamin jest dla wszystkich nie tylko wybranych

Rada Miasta w Paczkowie podjęła uchwałę w sprawie przestrzegania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wojewoda opolski zakwestionował regulamin ponieważ odnosił się do konkretnego przedsiębiorstwa, wskazanego „z imienia i nazwiska" a  regulamin jest aktem prawa miejscowego, którego przepisy powinny być stosowane do wszystkich przedsiębiorców oraz faktycznych i potencjalnych odbiorców usług.

piątek 24 maja 2013

czytaj więcejZakład Komunalny musi udostępnić dane

Mieszkaniec Jasła domagał się udostępnienia kart drogowych samochodów asenizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego.

piątek 22 lutego 2013

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej