cover

Warto przeczytać

Smutny los starych wież wodociągowych

Smutny los starych wież wodociągowych na śląsku (ale czy tylko?). W artykule Gazety "Wieże wodne znikają ze śląskiego krajobrazu".

piątek 10 sierpnia 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej