cover

Warto przeczytać

Problem braku precyzyjności definicji przyłącza kanalizacyjnego wraca kolejny raz.

Problem braku precyzyjności definicji przyłącza kanalizacyjnego wraca kolejny raz. Wiele gmin interpretuje odcinek prowadzący bezpośrednio do głównej sieci kanalizacyjnej wykraczający poza teren nieruchomości jako przyłącze kanalizacyjne i obliguje właścicieli do pokrycia kosztów jego budowy.

piątek 24 lutego 2012

czytaj więcejSytuacja braku pozwolenia na wprowadzenie szkodliwych substancji do powietrza, pobór wód i odprowadz

Sytuacja braku pozwolenia na wprowadzenie szkodliwych substancji do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w sytuacji gdy podmiot miał już takie pozwolenie, wystąpił o kolejne i nie otrzymał go na czas była różnie interpretowana w sądach administracyjnych.

poniedziałek 20 lutego 2012

czytaj więcejFiskus zarobił na kontroli ścieków dodatkowy milion złotych

W wyniku kontroli rozliczeń za 2008 r. przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowych, podmiotów, które świadczą usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w 22 na 28 przypadków stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na rozliczenia z budżetem. Średnia wartość zaniżania obrotu deklarowanego przekraczała 78%, w jednym przypadku nawet 350%.

czwartek 5 stycznia 2012

czytaj więcej"Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodno-kanalizacyjnym"

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukazał się raport "Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodno-kanalizacyjnym".

wtorek 13 grudnia 2011

czytaj więcejW Rzeczypospolitej z dnia 20.10.2011 r. opublikowano artykuł "Decyduje odrębność organizacyjna".

W Rzeczypospolitej z dnia 20.10.2011 r. opublikowano artykuł "Decyduje odrębność organizacyjna". Rzecz dotyczy zakładu budżetowego gminy,  który m.in. produkuje, uzdatnia i dystrybuuje wodę pitną.

wtorek 15 listopada 2011

czytaj więcejGminy zapłacą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kary za monopol w usługach komunalnych

W Gazecie Prawnej z dnia 13.09.2011 r. opublikowany został artykuł "Gminy zapłacą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kary za monopol w usługach komunalnych".

czwartek 27 października 2011

czytaj więcejWysokość opłaty za wodę ustala przedsiębiorstwo a nie urząd

Rada Gminy nie może ustalać opłaty za wodę, ponieważ jest uprawniona jedynie do zatwierdzania taryf.

wtorek 6 września 2011

czytaj więcejFundusz dopłaci 15% do obligacji

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 20.07.2011 r. ukazał się artykuł "Fundusz dopłaci 15% do obligacji".

poniedziałek 5 września 2011

czytaj więcejOczyszczanie szamb z 8% VAT

Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu wskazuje, iż stawka VAT przy oczyszczaniu szamb i dołów gnilnych wynosi 8%.

piątek 2 września 2011

czytaj więcejUkazał się kolejny artykuł na temat postępów w pozyskiwaniu gazu łupkowego "Gaz łupkowy - nowy etap"

Ukazał się kolejny artykuł na temat postępów w pozyskiwaniu gazu łupkowego "Gaz łupkowy - nowy etap" w Rzeczpospolitej z dnia 17.06.2011 r.

wtorek 5 lipca 2011

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej