cover

Warto przeczytać

Dwie różne stawki VAT na to samo przyłącze

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał opinię, w której czytamy, iż Spółka, która wykonuje przyłącze doprowadzające wodę, może zastosować podatek VAT 8% tylko wtedy, gdy dotyczy się to prac wewnątrz budynku. Poza budynkiem musi być stosowany VAT 23%.

środa 26 września 2012

czytaj więcejDo Ministerstwa Środowiska wpłynęło zapytanie od Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące przebiegu pr

Do Ministerstwa Środowiska wpłynęło zapytanie od Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące przebiegu prac nad przepisami o naliczaniu opłat środowiskowych przedsiębiorstwom, które usuną przyczynę nieprawidłowości powodujących naliczanie tych opłat i kar.

niedziela 16 września 2012

czytaj więcejPrzedsiębiorstwo, którego działalność ma szkodliwy wpływ na środowisko ma obowiązek płacenia opłat g

Przedsiębiorstwo, którego działalność ma szkodliwy wpływ na środowisko ma obowiązek płacenia opłat gospodarczych.

piątek 7 września 2012

czytaj więcejW Rzeczpospolitej opublikowano ciekawy artykuł „Bez przykanalików nie ma opłaty adiacenckiej&#

W Rzeczpospolitej opublikowano ciekawy artykuł „Bez przykanalików nie ma opłaty adiacenckiej”

piątek 24 sierpnia 2012

czytaj więcejDefinicja przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego znów dziel tym razem w kontekście VAT-

Definicja przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego znów dzieli tym razem w kontekście VAT-u na budowę przyłączy.

wtorek 5 czerwca 2012

czytaj więcejNajwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009-2011”.

poniedziałek 28 maja 2012

czytaj więcejLokalne rynki wodociągowo-kanalizacyjne - delegatury UOKiK

Na stronie UOKiK www.uokik.gov.pl ukazała się informacja pt. „Lokalne rynki wodociągowo-kanalizacyjne - delegatury UOKiK”. Dotyczy ona analizy lokalnych rynków wodociągowo-kanalizacyjnych.

poniedziałek 21 maja 2012

czytaj więcejKolejne miasta wprowadzają opłaty od wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do miejskiej kanaliza

Kolejne miasta wprowadzają opłaty od wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do miejskiej kanalizacji. Od początku lutego jest to Bytom, Wrocław planowany jest od marca.

poniedziałek 27 lutego 2012

czytaj więcejProblem braku precyzyjności definicji przyłącza kanalizacyjnego wraca kolejny raz.

Problem braku precyzyjności definicji przyłącza kanalizacyjnego wraca kolejny raz. Wiele gmin interpretuje odcinek prowadzący bezpośrednio do głównej sieci kanalizacyjnej wykraczający poza teren nieruchomości jako przyłącze kanalizacyjne i obliguje właścicieli do pokrycia kosztów jego budowy.

piątek 24 lutego 2012

czytaj więcejSytuacja braku pozwolenia na wprowadzenie szkodliwych substancji do powietrza, pobór wód i odprowadz

Sytuacja braku pozwolenia na wprowadzenie szkodliwych substancji do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w sytuacji gdy podmiot miał już takie pozwolenie, wystąpił o kolejne i nie otrzymał go na czas była różnie interpretowana w sądach administracyjnych.

poniedziałek 20 lutego 2012

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej