cover

Warto przeczytać

2013 rok jest ostatnim, kiedy można uzyskać dofinansowanie z wdrażanego przez Ministerstwo Środowisk

2013 rok jest ostatnim, kiedy można uzyskać dofinansowanie z wdrażanego przez Ministerstwo Środowiska unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko.

środa 20 lutego 2013

czytaj więcejPodwyżki 2013, co już droższe a co dopiero będzie

Podwyższenie ceny dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków to bardzo częsty sposób na ratowanie gminnych budżetów.

czwartek 14 lutego 2013

czytaj więcejDrożeją woda oraz odbiór ścieków

Wielu odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych zapłaci więcej za wodę i ścieki. Nowe taryfy zatwierdzili Radni między innymi w Katowicach, Krakowie i Bydgoszczy. Średni wzrost opłat taryfowych to 2,7%.

czwartek 14 lutego 2013

czytaj więcejZezwolenie na oczyszczalnie

Jedna z Gmin w województwie podlaskim uchwaliła, że przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych powinien dysponować pisemnym zapewnieniem konkretnie wskazanej stacji zlewnej o gotowości odbioru nieczystości ciekłych.

wtorek 8 stycznia 2013

czytaj więcejBudowa przyłącza – kto za co płaci

Budowa przyłącza – kto za co płaci.

poniedziałek 7 stycznia 2013

czytaj więcejodpowiedź na zapytanie dotyczące interpretacji przepisów prawnych odnośnie przekazywania przez wytwó

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami przysłało do Stowarzyszenia Eksploatatorów Gospodarki Wodno-Ściekowej odpowiedź na zapytanie dotyczące interpretacji przepisów prawnych odnośnie przekazywania przez wytwórcę odpadów ściekowych do celów badawczo-naukowych.

środa 12 grudnia 2012

czytaj więcejTemat rozliczeń za odprowadzanie ścieków przez odbiorców posiadających własne ujęcie wody.

Temat rozliczeń za odprowadzanie ścieków przez odbiorców posiadających własne ujęcie wody.

poniedziałek 26 listopada 2012

czytaj więcejUstawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków definiuje ścieki nie tylko

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków definiuje ścieki nie tylko jako bytowe i gospodarcze ale jako ścieki określa także wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne i pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

sobota 24 listopada 2012

czytaj więcejNieszczelna szamba są nadal popularne

Obecnie wiele samorządów w Polsce za pomocą unijnych środków buduje sieci kanalizacyjne. Urzędnicy przekonują, iż przyłączenie do kanalizacji bardzo się opłaca, gdyż cena za wywóz szamba jest od 200 do 300 % droższa od ceny ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

środa 3 października 2012

czytaj więcejPrasa w Polsce coraz częściej donosi, iż zasoby wody w Polsce są coraz mniejsze i w najbliższym czas

Prasa w Polsce coraz częściej donosi, iż zasoby wody w Polsce są coraz mniejsze i w najbliższym czasie zbliżą się do tych w Egipcie.

poniedziałek 1 października 2012

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej