cover

Warto przeczytać

weszły w życie przepisy nowelizacji prawa zamówień publicznych dotyczące Krajowej Izby Odwoławczej

12 października 2007 roku weszły w życie przepisy nowelizacji prawa zamówień publicznych dotyczące Krajowej Izby Odwoławczej, której zawodowi członkowie zastąpią dotychczasowych społecznych arbitrów.
Szerzej: Wspólnota, nr 39/837 z 29.09.2007 r.

piątek 19 października 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej