cover

Warto przeczytać

Rozwój infrastruktury w największym stopniu będzie finansowany

Rozwój infrastruktury w największym stopniu będzie finansowany z programu "Infrastruktura i środowisko". Na dofinansowanie mogą liczyć projekty związane z budową i remontem dróg oraz sieci kolejowej, gosporarką wodno-ściekową, budową oczyszczalni ścieków czy rewitalizacją zniszczonych terenów.
Najbardziej interesujące nas działanie to 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15. tys. mieszkańców.
 
więcej: Rzeczpospolita (DF4), 27 listopad 2007 r.

czwartek 6 grudnia 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej