cover

Warto przeczytać

Fiskus zarobił na kontroli ścieków dodatkowy milion złotych

W wyniku kontroli rozliczeń za 2008 r. przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowych, podmiotów, które świadczą usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w 22 na 28 przypadków stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na rozliczenia z budżetem. Średnia wartość zaniżania obrotu deklarowanego przekraczała 78%, w jednym przypadku nawet 350%.

czwartek 5 stycznia 2012

czytaj więcej"Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodno-kanalizacyjnym"

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukazał się raport "Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodno-kanalizacyjnym".

wtorek 13 grudnia 2011

czytaj więcejW Rzeczypospolitej z dnia 20.10.2011 r. opublikowano artykuł "Decyduje odrębność organizacyjna".

W Rzeczypospolitej z dnia 20.10.2011 r. opublikowano artykuł "Decyduje odrębność organizacyjna". Rzecz dotyczy zakładu budżetowego gminy,  który m.in. produkuje, uzdatnia i dystrybuuje wodę pitną.

wtorek 15 listopada 2011

czytaj więcejGminy zapłacą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kary za monopol w usługach komunalnych

W Gazecie Prawnej z dnia 13.09.2011 r. opublikowany został artykuł "Gminy zapłacą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kary za monopol w usługach komunalnych".

czwartek 27 października 2011

czytaj więcejWysokość opłaty za wodę ustala przedsiębiorstwo a nie urząd

Rada Gminy nie może ustalać opłaty za wodę, ponieważ jest uprawniona jedynie do zatwierdzania taryf.

wtorek 6 września 2011

czytaj więcejFundusz dopłaci 15% do obligacji

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 20.07.2011 r. ukazał się artykuł "Fundusz dopłaci 15% do obligacji".

poniedziałek 5 września 2011

czytaj więcejOczyszczanie szamb z 8% VAT

Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu wskazuje, iż stawka VAT przy oczyszczaniu szamb i dołów gnilnych wynosi 8%.

piątek 2 września 2011

czytaj więcejUkazał się kolejny artykuł na temat postępów w pozyskiwaniu gazu łupkowego "Gaz łupkowy - nowy etap"

Ukazał się kolejny artykuł na temat postępów w pozyskiwaniu gazu łupkowego "Gaz łupkowy - nowy etap" w Rzeczpospolitej z dnia 17.06.2011 r.

wtorek 5 lipca 2011

czytaj więcejEnergetycy nie płacić za swoje słupy na prywatnych działkach

Ciekawy artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej z dnia 2.06.2011 r. pt.: „Energetycy nie chcą płacić za swoje słupy na prywatnych działkach.

niedziela 26 czerwca 2011

czytaj więcejSzambo nie zastąpi gminnej kanalizacji

W przypadku zaistnienia możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej (np.: po realizacji nowej inwestycji) zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do sieci. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, gdy na nieruchomości zlokalizowana jest spełniająca wszystkie przepisu prawa przydomowa oczyszczalnia ścieków.

wtorek 17 maja 2011

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej