cover

Warto przeczytać

W rejonie stanu Oregon w USA przeprowadzono badania ścieków komunalnych

W rejonie stanu Oregon w USA przeprowadzono badania ścieków komunalnych na obecność amfetaminy, kokainy i ecstasy jako element programu badawczego nad rozprzestrzenianiem się narkotyków.

środa 5 sierpnia 2009

czytaj więcejPartnerstwo publiczno-prywatne a model polski.

Partnerstwo publiczno-prywatne a model polski. Zdaniem autora artykułu, który został opublikowany w Gazecie Prawnej w dniu 27 lipca 2009 r., w Polsce największym zainteresowaniem inwestorów prywatnych cieszą się branże: wodno-kanalizacyjna, ciepłownictwo, komunikacja miejsca i gospodarka odpadami.

środa 5 sierpnia 2009

czytaj więcejCzy spółka wodna powinna płacić podatek od nieruchomości jak inne jednostki

Czy spółka wodna powinna płacić podatek od nieruchomości jak inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą?

poniedziałek 3 sierpnia 2009

czytaj więcejW 2005 r. 3,6 % zamówień publicznych udzielano w trybie wolnej ręki

W 2005 r. 3,6 % zamówień publicznych udzielano w trybie wolnej ręki w chwili obecnej jest ich aż 22%. Rząd przygotowuje nowelizację mającą w zamyśle przeciwdziałanie podobnym praktykom.

poniedziałek 3 sierpnia 2009

czytaj więcejwarto przeczytać

Zapraszamy do lektury artykułów, które ukazały się ostatnio w prasie a dotyczących naszej branży.

środa 15 lipca 2009

czytaj więcejW Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 2009 r. opublikowano artykuł

W Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 2009 r. opublikowano artykuł “wysokość podatku, jaki trzeba zapłacić, zależy od rodzaju wykonywanych robót”.

czwartek 18 czerwca 2009

czytaj więcejProcedury związane z pozwoleniami wodno-prawnymi w artykule Gazety Prawnej z 8 czerwca 2009 r.

Procedury związane z pozwoleniami wodno-prawnymi w artykule Gazety Prawnej z 8 czerwca 2009 r. pt. “Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne”. W tekście m.in. wydawanie pozwoleń, operat wodno-prawny, wygaśniecie lub cofnięcie pozwolenia.

czwartek 18 czerwca 2009

czytaj więcejOdpowiedzialność karna oraz roszczenia cywilne pracowników grożą pracodawcy który nie przestrzega pr

Odpowiedzialność karna oraz roszczenia cywilne pracowników grożą pracodawcy który nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

sobota 13 czerwca 2009

czytaj więcejCzy w przypadku preferowania przedsiębiorców komunalnych, w jakiejkolwiek formie, gmina może zostać

Czy w przypadku preferowania przedsiębiorców komunalnych, w jakiejkolwiek formie, gmina może zostać uznana za monopolistę?

sobota 13 czerwca 2009

czytaj więcejPolacy stanowią jeden z najwyższych wskaźników (17%) w UE gospodarstw domowych nie płacących na c

Polacy stanowią jeden z najwyższych wskaźników (17%) w UE gospodarstw domowych nie płacących na czas rachunków za wodę lub telefon.

piątek 5 czerwca 2009

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej