cover

Warto przeczytać

W Rzeczpospolitej z 26 marca 2008 r. wypowiedź Janusza Mikuły

W Rzeczpospolitej z 26 marca 2008 r. wypowiedź Janusza Mikuły - wicepremiera w MRR na temat funduszy strukturalnych oraz funduszy na rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji oraz budowy nowej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w artykule "Kanalizacja za unijne pieniądze".

poniedziałek 31 marca 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej