cover

Warto przeczytać

W Rzeczpospolitej (2.05.2008) opublikowano artykuł

W Rzeczpospolitej (2.05.2008) opublikowano artykuł "Do kogo po pozwolenie na wodę i ścieki".
Od początku br. zmieniły się kompetencje urzędów dotyczące wydawania decyzji środowiskowych. W zamyśle miało to ułatwiać firmom ałatwianie spraw związanych z ochroną środowiska,w praktyce jest często odwrotnie. Najwięcej kłopotów stwarza przepis prawa wodnego przywołujący nieobowiązujący już art. prawa ochrony środowiska. Gdyby on obowiązywał podmioty (zakłady mogące znacząco oddziaływać na środowisko) po pozwolenia na pobór wód i odprowadzanie ścieków występowałyby do marszałka województwa, ponieważ jednak przepis prawa ochrony środowiska został uchylony, to odesłanie trafia w próżnię.

piątek 9 maja 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej