cover

Warto przeczytać

W Tygodniku Podatkowym (nr 87 Gazety Prawnej) ukazał się tekst

W Tygodniku Podatkowym (nr 87 Gazety Prawnej) ukazał się tekst "Przyłączenie kanalizacji jest dostawą wody". Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w którym wyjaśnił pojęcie dostawy wody i zasady stosowania obniżonej stawki VAT. Wyrok ten dotyczy m.in. kwestii stosowania stawki obniżonej przy odpłatnym podłączeniu do sieci wodno-kanalizacyjnej. Trybunał uznał, że odrębnie określona opłata za przyłączenie do sieci wod-kan jest częścią szerszego świadczenia wykonywanego przez podatnika, czyli dostawy wody i odprowadzania ścieków. Z punktu widzenia polskich podatników wyrok ten dostarcza potwierdzenia, że nawet jeśli dostawca wody oraz usług odprowadzania ścieków obciąży odbiorcę odrębnie kosztami przyłączenia, to czynność taka będzie obciążona obniżoną 7 procentową stawką VAT.

poniedziałek 12 maja 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej