cover

Warto przeczytać

Jeśli właściciel zgodził się na przeprowadzenie przez działkę urządzeń przesyłowych, sąd uzna, że ic

Jeśli właściciel zgodził się na przeprowadzenie przez działkę urządzeń przesyłowych, sąd uzna, że ich dysponent ma trwałe prawo do korzystania z gruntu. Taki wniosek można wyciągnąć z wyroku SN z 28 maja 2008 r. (sygn. II CSK 658/07).
więcej w artykule Rzeczpospolitej z dnia 5.06.08 "Niezbędne słupy nie mogą zniknąć z działki".

środa 11 czerwca 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej