cover

Warto przeczytać

Masz dziesięć lat na żądanie zwrotu nadpłat za ciepło i prąd

W Rzeczpospolitej z dnia 9-10 sierpnia 2008 r. ukazał się artykuł "Masz dziesięć lat na żądanie zwrotu nadpłat za ciepło i prąd". Termin przedawnienia opłat m.in. za media wynosi dwa lata. Oznacza to, że po upływie dwóch lat od dnia, w którym minął termin płatności, prawie niemożliwe jest ich przymusowe ściągniecie. Należy jednak pamiętać, że art. 451 kodeksu cywilnego przyznaje wierzycielowi, w tym przypadku przedsiębiorcy, prawo zarachowania bieżących wpłat na poczet wcześniejszych zaległych należności.

środa 13 sierpnia 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej