cover

Warto przeczytać

Rząd chce zlikwidować Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rząd chce zlikwidować Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich zobowiązania mają przejąć gminy, powiaty i województwa, jednocześnie oznacza to znaczny spadek środków na finansowanie ochrony środowiska.
Więcej: GP z dn. 25.09.2008 r., nr 188, s. 9.

poniedziałek 6 października 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej