cover

Warto przeczytać

Gospodarka wodna jako element ochrony środowiska

Artykuł poświęcony nowemu prawu ochrony środowiska i prawu wodnemu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie opłat i kar

sobota 5 marca 2005

czytaj więcejJeszcze o nowelizacji ustawy wodociągowej

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zapewne niektóre znowelizowane przepisy doprecyzują prawo i obowiązki wszystkich podmiotów objętych regulacją ustawy, a tym samym poprawiają funkcjonowanie ustawy.

piątek 4 marca 2005

czytaj więcejUstawowe uproszczenia w zamówieniach publicznych

Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej ustawą), w odniesieniu do zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości kwoty 60 tyś. euro, zamawiający może skorzystać z ustawowych uproszczeń.

czwartek 3 marca 2005

czytaj więcejTaryfy pod kontrolą

Rząd proponuje, aby wniosek przedsiębiorstw o zatwierdzenie taryfy na wodę i ścieki był składany nie radzie, lecz wójtowi, który najpierw dokona oceny jego zgodności z prawem, może też zweryfikować koszty pod względem celowości ich podnoszenia.

środa 2 marca 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl