cover

Warto przeczytać

Czy w przypadku preferowania przedsiębiorców komunalnych, w jakiejkolwiek formie, gmina może zostać

Zadania własne gminy to m.in. zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków. Czy w przypadku preferowania przedsiębiorców komunalnych, w jakiejkolwiek formie, gmina może zostać uznana za monopolistę?
 

sobota 13 czerwca 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej