cover

Warto przeczytać

Procedury związane z pozwoleniami wodno-prawnymi w artykule Gazety Prawnej z 8 czerwca 2009 r.

Procedury związane z pozwoleniami wodno-prawnymi w artykule Gazety Prawnej z 8 czerwca 2009 r. pt. “Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne”. W tekście m.in. wydawanie pozwoleń, operat wodno-prawny, wygaśniecie lub cofnięcie pozwolenia.

czwartek 18 czerwca 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej