cover

Warto przeczytać

Sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf

Na stronie Jerzmanowski Aqua ukazał się niezwykle ciekawy artykuł autorstwa mec Łukasza Ciszewskiego oraz mec. Mateusza Farona pt. „Taryfy: sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf”

wtorek 24 stycznia 2023

czytaj więcejKolejne ostrzeżenie tego roku. Będą problemy z wodą.

Eksperci z Państwowego Instytutu Geologii wyrazili swoją opinie dotyczącą niedoborów wód. Odnotowuje się, że zwierciadła wód mają niskie stany, sprzyja to występowaniu niedoborów w ujęciach zarówno komunalnych, korzystających z pierwszego poziomu wodonośnego jak i indywidualnych studniach.

poniedziałek 12 grudnia 2022

czytaj więcejGospodarka ściekowa na obszarach podmiejskich

Na problemy zanieczyszczania środowiska ściekami dla dużych skupisk ludności, odpowiada krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych wraz z przepisami unijnymi. Obecnie zauważalny jest trend migracji mieszkańców aglomeracji na tereny podmiejskie.

niedziela 11 grudnia 2022

czytaj więcejMinister Klimatu udzielił odpowiedzi na pismo IGWP dotyczące zmniejszenia oddziaływania cen energii elektrycznej na ceny wody i ścieków

W dniu 2 sierpnia 2022 roku, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczące wsparcia działań, jakie podejmują przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w Polsce odnośnie zmniejszenia cen prądu mające znaczący wpływ na opłaty za wodę i ścieki.

sobota 10 grudnia 2022

czytaj więcejWody Polskie odrzucają kolejne wnioski o zmianę taryf.

Samorządowe spółki wodno-kanalizacyjne znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej. Wody Polskie nie wyrażają zgody na zmianę dotychczasowych taryf za wodę i ścieki.  

piątek 9 grudnia 2022

czytaj więcejDo 30 listopada należy złożyć oświadczenie do dostawcy prądu, żeby móc skorzystać z ceny maksymalnej prądu.

W ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej do końca listopada małe i średnie przedsiębiorstwa wraz z innymi podmiotami, które są do tego uprawnione, chcąc skorzystać z cen maksymalnych na prąd, muszą złożyć stosowne oświadczenie.

poniedziałek 21 listopada 2022

czytaj więcejZatwierdzono zaledwie 28 wniosków o zmianę taryfy przez Wody Polskie, 200 odrzucono

Do Wód Polskich trafiło blisko 500 wniosków dotyczących nowych taryf za wodę i ścieki. Blisko 200 zostało odrzuconych, zatwierdzono 28 wniosków zawierających stosunkowo niskie podwyżki, informuje wiceprezes Wód Polskich Paweł Rusiecki.

niedziela 20 listopada 2022

czytaj więcejPolska różnych prędkości w dziedzinie wodociągów i kanalizacji

Dostęp do sieci wodociągowej w miastach na koniec 2021 roku miało około 97% ludności, natomiast na obszarach wiejskich około 86%. W przypadku sieci kanalizacyjnej w miastach podłączonych było około 76 % budynków mieszkalnych, na terenach wiejskich tylko 39%.

sobota 19 listopada 2022

czytaj więcejPrawo wodne ma już 100 lat

Według tzw „Ustawy wodnej” z 1922 roku, wody publiczne można było wykorzystywać do mycia, kąpieli, czy prania.  Dostęp do nich był publiczny i zagwarantowany dla każdego. Ustawa obejmowała zakaz ingerencji w charakter wód poprzez zmienianie biegu wód płynących, uszkadzanie brzegów, czy degradowanie wód.

piątek 18 listopada 2022

czytaj więcejMaksymalne ceny prądu dla odbiorców wrażliwych

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił na oficjalnej konferencji maksymalne ceny prądu dla poszczególnych odbiorców, w tym odbiorców wrażliwych, które będą gwarantowane przez ustawę. 
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że powyższe podmioty powinny złożyć wnioski w sprawie zamrożenia taryf do 30 listopada do swoich dostawców energii.

wtorek 18 października 2022

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej