cover

Warto przeczytać

warto przeczytać

Odpowiedź Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie: czy zwrot wydatków za wybudowanie wodociągu np.: przez gminę podatnikowi, który wybudował odcinek sieci wodociągowej i przekazał gminie zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...., powoduje powstanie przychodu opodatkowanego PIT. Szerzej Gazeta Prawna w artykule “Zwrot za budowę wodociągu jest opodatkowany” z dnia 15 czerwca 2009 r.
 
W Rzeczpospolitej z dnia 26.06.2009 r. opublikowano tekst “Specsłużby wchodzą do firm”. Planowana jest zmiana przepisów, która pozwoli odpowiednim służbom na dowolny i niekontrolowany dostęp do dokumentów i informacji przedsiębiorstw będących w posiadaniu tzw. infrastruktury krytycznej m.in. sieci i urządzeń wodociągowych.

środa 15 lipca 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej