cover

Warto przeczytać

W 2005 r. 3,6 % zamówień publicznych udzielano w trybie wolnej ręki

W 2005 r. 3,6 % zamówień publicznych udzielano w trybie wolnej ręki w chwili obecnej jest ich aż 22%. Rząd przygotowuje nowelizację mającą w zamyśle przeciwdziałanie podobnym praktykom.
Więcej w Rzeczypospolitej z dnia 20 lipca 2009 r. w artykule ”Wolna ręka może sprzyjać nadużyciom”.

poniedziałek 3 sierpnia 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej