cover

Warto przeczytać

Czy spółka wodna powinna płacić podatek od nieruchomości jak inne jednostki

Czy spółka wodna powinna płacić podatek od nieruchomości jak inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą?
Więcej w Rzeczypospolitej z 20 lipca 2009 r. w tekście “W skardze kasacyjnej trzeba wskazać konkretne naruszenia”.

poniedziałek 3 sierpnia 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej