cover

Warto przeczytać

Z wyjaśnień Ministra Środowiska

Z wyjaśnień Ministra Środowiska wynika jednoznacznie, iż pozwolenie wodnoprawne przechodzi automatycznie na nowy podmiot, jeśli doszło do zmian w spółce. Wyjaśnienie to jest o tyle ważne, gdyż do tej pory orzecznictwo sądów i stanowiska urzędów marszałkowskich w tej kwestii były zróżnicowane ze względu na niejednoznaczne przepisy.
Więcej: Rzeczypospolita z dnia 25.08.2009 r. w artykule “Spółka po przekształceniu może odprowadzać ścieki po staremu”.

piątek 18 września 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej