cover

Warto przeczytać

Na dokumentowaniu sprzedaży też można szukać oszczędności

W Rzeczypospolitej z 5.11.2009 r. ukazał się artykuł “Na dokumentowaniu sprzedaży też można szukać oszczędności”. Autor omawia dostępne alternatywne do papierowych faktur możliwe sposoby informowania nabywców o należnościach. Cała rzecz jest warta rozważenia w przypadku prowadzenia sprzedaży masowej na rzecz klientów nieprowadzących działalności gospodarczej. Możliwość taką daje m.in. rozporządzenie ministra finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących. W załączniku do rozporządzenia wymieniono kategorie transakcji zwolnionych w których występuje m.in. dostawa energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i gorącej wody (PKWiU 40).

Więcej: Rzeczypospolita

piątek 13 listopada 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej