cover

Warto przeczytać

Uchwały Rady Gmin, które określają udział mieszkańców gminy w budowie sieci wodociągowej lub kanaliz

Uchwały Rady Gmin, które określają udział mieszkańców gminy w budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej są sprzeczne z prawem.
Zapisy w regulaminach zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków dotyczące opłat za ustalanie warunków technicznych przyłącza są nielegalne.
Takie i inne sentencje wyroków WSA i NSA można przeczytać w artykule Rzeczypospolitej "Opłaty za przyłączenie nielegalne".

czwartek 18 lutego 2010


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej