cover

Warto przeczytać

Wg. stanowiska Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych opublikowanego 16 lutego br. w obowiązu

Wg. stanowiska Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych opublikowanego 16 lutego br w obowiązującym stanie prawnym gminy nie mogą tak jak do tej pory dotować budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do 31 grudnia 2009 r. budowa tych obiektów mogła być dotowana przez gminy z GFOŚiGW. Jednak od 1 stycznia 2010 r. GFOŚiGW zostały zlikwidowane a ich środki włączone do budżetów gminnych. W chwili obecnej gminy mogą współfinansować tego rodzaju inwestycje ale przy spełnieniu ściśle określonych warunków: oczyszczalnie takie muszą pozostać mieniem komunalnym, winna być rozwiązaniem systemowym a nie jednostkowym, budowa musi być współfinansowana przez mieszkańców.

Więcej Rzeczypospolita z dnia 5.03.2010 r.

środa 10 marca 2010


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej