cover

Warto przeczytać

Partnerstwo publiczno-prywatne: wola polityczna jeszcze nie przerodziła się w praktykę”

"Partnerstwo publiczno-prywatne: wola polityczna jeszcze nie przerodziła się w praktykę” obszerny tekst dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w czasie obowiązywania nowej ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

Więcej: Wirtualny Nowy Przemysł z dnia 7.06.2010 r.

sobota 10 lipca 2010


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej