cover

Warto przeczytać

Jak co roku do 31 lipca trzeba rozliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 20

Jak co roku do 31 lipca trzeba rozliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2010 r. Aktualne stawki opłat określają: rozporządzenie z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz obwieszczenie ministra środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2010 r.

Więcej w artykule Dziennika Gazety Prawnej "Jak przedsiębiorca rozlicza się z opłat za korzystanie ze środowiska" z dnia 22.06.20010 r.

niedziela 25 lipca 2010


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej