cover

Warto przeczytać

Wniesiono zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego na odmowę przyłączenia nieruchomości na k

Wniesiono zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego na odmowę przyłączenia nieruchomości na koszt gminy do sieci wodociągowej. Nieruchomość nie jest podłączona do sieci wodociągowej a zaopatrzenie w wodę odbywa się z indywidualnego ujęcia. Ponieważ woda ta nie odpowiada wymaganiom jakościowym stosownego rozporządzenia, wg. skarżącego gminna miała obowiązek zapewnienie zaopatrzenia w wodę należytej jakości. Samorządowe Kolegium odwoławcze odmówiło wyznaczenia terminu do załatwienia sprawy przez wójta. Wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku, która została odrzucona. Sentencja wyroku jest taka, iż gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość wody z indywidualnego ujęcia a warunki przyłączania działek do sieci wodociągowej określają stosowne przepisy i gminny regulamin a nie sąd.

Więcej: Rzeczypospolita z dnia 28.07.2010 r.

piątek 20 sierpnia 2010


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej