cover

Warto przeczytać

Ukazał się ciekawy tekst

Na stronie Portalu Samorządowego www.portalsamorzadowy.pl ukazał się ciekawy tekst "Korytarze przesyłowe kością niezgody". Artykuł omawia dyskusyjne (z punktu widzenia m.in. samorządowców) punkty projektu ustawy o korytarzach przesyłowych dla infrastruktury liniowej (m.in. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) i zgłaszane  do niej uwagi.

poniedziałek 3 stycznia 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej