cover

Warto przeczytać

W ostatnim czasie pojawiły się wzmożone kontrole Najwyższej Izby Kontroli w przedsiębiorstwach wodoc

     W ostatnim czasie pojawiły się wzmożone kontrole Najwyższej Izby Kontroli w  przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Ich zakres obejmuje między innymi ocenę wielkości strat wody w sieciach wodociągowych – jako miernik ekonomicznego działania dostawców wody. Ponieważ dotychczas wykorzystywany do oceny strat wody średni krajowy poziom strat procentowych przestał być używany - pojawiły się w tym względzie określone problemy dla eksploatatorów: w jaki sposób ocenić straty wody w sieci, jakie konkretne działania podjąć by je ograniczyć w sposób optymalny? M.in. na ten temat będziemy mówić na roboczym spotkaniu konsultacyjnym Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich w dniu 18 kwietnia br w Poznaniu. Szczegóły wkrótce.
 
     Ukazał się pierwszy w kraju ebook (plik PDF) udostępniony bezpłatnie do przeczytania wszystkim zainteresowanym na temat optymalnych strat wody w sieciach wodociągowych

Książka pt.: ”Optymalny poziom strat z wycieków w sieciach wodociągowych” (możliwa do ściągnięcia i przeczytania ze strony ECOREG, umożliwia praktyczne zapoznanie się z metodą oceny strat wody poprzez infrastrukturalny indeks wycieków – IIW (narzędzie International Water Association) oraz określenie wymaganych dla sieci działań w celu osiągnięcia optymalnego trendu strat wody w sieci. Podręcznik swym zakresem obejmuje wszystkie procesy służące do ograniczania strat wody:

- kontrolę wycieków,

- kontrolę ciśnienia,

- rehabilitację przewodów (wymianę odcinków).

wtorek 22 lutego 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej