cover

Warto przeczytać

Wodociągowcy w sporze z developerami- czy rząd posłucha stanowiska firm komunalnych i uzna, ze devel

Na stronie internetowej Wirtualny Nowy Przemysł ukazała się interesująca informacja: “Wodociągowcy w sporze z developerami - czy rząd posłucha stanowiska firm komunalnych i uzna, ze developerzy naciągają wodociągowców”. Sprawa dotyczy ponoszonych przez wodociągi dużych kosztów przejmowania i eksploatowania, nieuzgodnionych początkowo rozbudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych przez developerów.

czwartek 10 marca 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej