cover

Warto przeczytać

„Dofinansowywanie przydomowych i biologicznych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do

Ministerstwo Środowisko wraz z NFOŚiGW przystąpiło do prac nad program priorytetowym „Dofinansowywanie przydomowych i biologicznych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Program o budżecie 300 mln zł będzie skierowany do inwestycji realizowanych przez mniejsze gminy.

 

Więcej: Rzeczypospolita z dnia 15.04.2011 r. w artykule „Pieniądze na przyłącza”

wtorek 17 maja 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej