cover

Warto przeczytać

Wysokość opłaty za wodę ustala przedsiębiorstwo a nie urząd

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego wskazuje, iż  Rada Gminy nie może ustalać opłaty za wodę, ponieważ jest uprawniona jedynie do zatwierdzania taryf. Tekst artykułu ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 27.07.2011 r. pt. "Wysokość opłaty za wodę ustala przedsiębiorstwo a nie urząd".

wtorek 6 września 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej