cover

Warto przeczytać

Sytuacja braku pozwolenia na wprowadzenie szkodliwych substancji do powietrza, pobór wód i odprowadz

Sytuacja braku pozwolenia na wprowadzenie szkodliwych substancji do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w sytuacji gdy podmiot miał już takie pozwolenie, wystąpił o kolejne i nie otrzymał go na czas była różnie interpretowana w sądach administracyjnych. Skutki finansowe dla podmiotów były bardzo poważne, ponieważ oznaczały ponoszenie podwyższonych opłat. Jednak NSA stwierdził, że opłaty nie zawsze mogą być obliczane i wymierzane automatycznie, ponieważ należy brać pod uwagę przyczyny braku pozwolenia i okoliczności, które to spowodowały. Podmioty nie mogą odpowiadać z powodu zawinionej przez urząd przewlekłości postępowania.

Więcej w Rzeczpospolitej z dnia 15.12.2011 r. „Trzeba zbadać powód braku pozwolenia”

poniedziałek 20 lutego 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej