cover

Warto przeczytać

Problem braku precyzyjności definicji przyłącza kanalizacyjnego wraca kolejny raz.

Problem braku precyzyjności definicji przyłącza kanalizacyjnego wraca kolejny raz. Wiele gmin interpretuje odcinek prowadzący bezpośrednio do głównej sieci kanalizacyjnej wykraczający poza teren nieruchomości jako przyłącze kanalizacyjne i obliguje właścicieli do pokrycia kosztów jego budowy. Wobec licznych skarg Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z pismem do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej p. Sławomira Nowaka. RPO zwrócił uwagę na problemu i zaproponował podjęcia inicjatywy zmierzającej do doprecyzowaniu przepisów.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia 13.02.2012 r. w artykule „Gmina nie powinna żądać zapłaty za całość przyłącza kanalizacyjnego”, oraz strona Rzecznika Praw Obywatelskich.

piątek 24 lutego 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej