cover

Warto przeczytać

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009-2011”. Z lektury raportu wynika, iż tylko 60% ścieków komunalnych w Polsce jest oczyszczalnych reszta trafia w sposób niekontrolowany do środowiska. Zdaniem NIK-u głównym problemem jest brak zdecydowanych działań w tym zakresie ze strony gmin. Aż 71% gmin nie podejmowano żadnych działań by wyegzekwować usuwanie przez mieszkańców nieczystości zgodnie z przepisami. Nie radzono sobie też z nadzorem nad przedsiębiorcami świadczącymi usługi wywozu nieczystości - w 90% skontrowanych gmin firmy nie sporządzały i nie przekazywały wykazów umów na opróżnianie zbiorników.


Więcej:
Gazeta prawna w artykule z dnia 9.05.2012 r. „Co roku do ziemi trafiają ścieki wielkości Śniardw” oraz raport opublikowany na stronie NIK www.nik.gov.pl

poniedziałek 28 maja 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej