cover

Warto przeczytać

W Rzeczpospolitej opublikowano ciekawy artykuł „Bez przykanalików nie ma opłaty adiacenckiej&#

W  jednej z gmin w północno-wschodniej Polsce wójt nałożył opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, na właścicieli działki położonej przy nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Zdaniem wójta wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej podniosła wartość nieruchomości. Rada Gminy podjęła decyzję o opłacie adiacenckiej w wysokości 45 % wzrostu wartości nieruchomości. Właściciele działki odwołali się od decyzji twierdząc, iż działka  nie posiada warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ gmina nie wykonała przykanalików łączących sieć z nieruchomością, wobec powyższego  nie zostały spełnione warunki do nałożenia opłaty adiacenckiej. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który uznał iż decyzja wójta była wydana z naruszeniem prawa. Istotą sporu okazało się rozstrzygnięcie, czy zostały stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Więcej: Rzeczpospolita z 24.07.2012 r. w artykule „Bez przykanalików nie ma opłaty adiacenckiej”

piątek 24 sierpnia 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej