cover

Warto przeczytać

propagowanie picia „kranówki”

Przedstawiciele samorządowej spółki wodociągowej w Tychach rozważają udostępnienie mieszkańcom poidełek z wodą przekonując, że "kranówka" znakomicie nadaje się do bezpośredniego spożycia.

piątek 14 czerwca 2019

czytaj więcej



coroczna ankieta IGWP

Izba Gospodarcza Wodociągów Polskich 8 kwietnia ruszyła z corocznym badaniem ankietowym skierowanym do przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjnych.

środa 12 czerwca 2019

czytaj więcej



przygotowania do opracowania projektu nowelizacji ustawy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęto jesienią 2018 r. przygotowania do opracowywania projektu nowelizacji ustawy normującej kwestie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

wtorek 11 czerwca 2019

czytaj więcej



Dyrektywa dotycząca wody w Parlamencie Europejskim

W Parlamencie Europejskim odbyło się pierwsze czytanie dyrektywy zmierzającej do zwiększenia zaufania obywateli Unii Europejskiej do wody z kranu.

środa 3 kwietnia 2019

czytaj więcej



Kontrola NIK dotycząca ochrony wód podziemnych

Delegatura NIK w Bydgoszczy skontrolowała Urząd Gminy Białe Błota oraz gminną spółkę wodociągową. Badaniem objęto okres od 2008 r. W wyniku kontroli wykazano wiele zaniechań gminnej spółki oraz władz gminy polegających na tym, iż wody podziemne w miejscowości Ciele nie były należycie chronione.

wtorek 2 kwietnia 2019

czytaj więcej



Umowa dotycząca sprzedaży oraz dzierżawy gminnej sieci kanalizacyjnej kontrolowana przez CBA

Jedna z Gmin w powiecie przemyskim jest kontrolowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wnikliwie sprawdzana jest umowa dotycząca sprzedaży oraz dzierżawy gminnej sieci kanalizacyjnej.

czwartek 28 marca 2019

czytaj więcej



Dofinansowanie unijne

Rząd chce, aby jednym z kryteriów udzielenia dofinansowania unijnego była ocena, czy gminę będzie stać na to w przyszłości.

wtorek 26 marca 2019

czytaj więcej



Jakość wody w Polsce

Główny Inspektor Sanitarny stwierdził, iż w Polsce w ciągu ostatnich lat wiele się zmienia jeżeli chodzi o jakość wody.

poniedziałek 25 marca 2019

czytaj więcej



Kompetencje Rady Gminy

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

czwartek 21 marca 2019

czytaj więcej



Opłaty stałe

Zdaniem wojewódzkiego sądu administracyjnego w Gliwicach nie ma powodu, aby za odprowadzanie wód mieszanych Wody Polskie naliczały wyższe opłaty stałe.

piątek 8 lutego 2019

czytaj więcej




Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl