cover

Warto przeczytać

Temat rozliczeń za odprowadzanie ścieków przez odbiorców posiadających własne ujęcie wody.

Temat rozliczeń za odprowadzanie ścieków przez odbiorców posiadających własne ujęcie wody omawiany jest w Rzeczpospolitej z dnia 01.11.2012 r. „Woda, palący problem”

poniedziałek 26 listopada 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej