cover

Warto przeczytać

odpowiedź na zapytanie dotyczące interpretacji przepisów prawnych odnośnie przekazywania przez wytwó

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami przysłało do Stowarzyszenia Eksploatatorów Gospodarki Wodno-Ściekowej odpowiedź na zapytanie dotyczące interpretacji przepisów prawnych odnośnie przekazywania przez wytwórcę odpadów ściekowych do celów badawczo-naukowych.

 
treść interpretacji:

strona 1

strona 2

strona 3

środa 12 grudnia 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej