cover

Warto przeczytać

Drożeją woda oraz odbiór ścieków

Wielu odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych zapłaci więcej za wodę i ścieki. Nowe taryfy zatwierdzili Radni między innymi w Katowicach, Krakowie i Bydgoszczy. Średni wzrost opłat taryfowych to 2,7 %. Z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że Rada Gminy ma ograniczone możliwości ingerowania w wysokość przedstawionych do zatwierdzenia taryf. Lokalne władze mogą odrzucić wniosek o zatwierdzenie taryf tylko wówczas gdy zostanie ona sporządzona niezgodnie z przepisami. Wojewoda natomiast może uchylić uchwałę odmawiającą zatwierdzenia taryf.


Więcej: Rzeczpospolita z dnia 17.01.2013 r. „Drożeją woda oraz odbiór ścieków”

czwartek 14 lutego 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej