cover

Warto przeczytać

Regulamin jest dla wszystkich nie tylko wybranych

Rada Miasta w Paczkowie podjęła uchwałę w sprawie przestrzegania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wojewoda opolski zakwestionował regulamin ponieważ odnosił się do konkretnego przedsiębiorstwa, wskazanego „z imienia i nazwiska" a  regulamin jest aktem prawa miejscowego, którego przepisy powinny być stosowane do wszystkich przedsiębiorców oraz faktycznych i potencjalnych odbiorców usług. Podstawą prawna do uchwalenia regulaminu jest art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 12.04.2013 r. „Regulamin jest dla wszystkich nie tylko wybranych”

piątek 24 maja 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej