cover

Warto przeczytać

Spółki komunalne nadużyły pozycji dominującej

Przedsiębiorcy świadczący usługi dostarczania wody i odbioru ścieków niezgodnie z prawem narzucali klientom wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz utrzymanie wodomierzy. Wykorzystując swoją pozycję monopolisty na lokalnym rynku kształtowali zapisy umów przerzucając część obowiązków i kosztów na klientów.  

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 23.04.2013 r. „Spółki komunalne nadużyły pozycji dominującej”

poniedziałek 27 maja 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej